خون

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون چیست؟

فهرست محتوای مقاله

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون

تالاسمی مینور یک اختلال خونی ژنتیکی است که بر تولید هموگلوبین، پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن را به بافت‌های بدن می‌برد، تأثیر می‌گذارد. این نوع خفیف تالاسمی است که معمولاً فقط باعث کم خونی خفیف می شود، اما هنوز هم می تواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت فرد داشته باشد. تشخیص تالاسمی مینور اغلب به ترکیبی از یافته های بالینی و آزمایشگاهی از جمله آزمایش خون نیاز دارد. در این مقاله برخی از علائم کلیدی تالاسمی مینور که ممکن است از طریق آزمایش خون تشخیص داده شوند، بحث خواهد شد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، هموگلوبین

افراد مبتلا به تالاسمی مینور ممکن است سطح هموگلوبین خونشان کمی کمتر از افراد بدون تالاسمی باشد. هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول های قرمز خون یافت می شود و اکسیژن را به بافت های بدن می رساند.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، هماتوکریت

هماتوکریت اندازه گیری درصد گلبول های قرمز خون در نمونه خون است. افراد مبتلا به تالاسمی مینور ممکن است سطح هماتوکریت کمی کمتر از افراد بدون تالاسمی داشته باشند.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، تعداد گلبول‌های قرمز خون

تالاسمی مینور ممکن است باعث کاهش کمی تعداد گلبول‌های قرمز خون شود که به عنوان کاهش تعداد گلبول‌های قرمز نیز شناخته می‌شود. گلبول های قرمز خون اکسیژن را به بافت های بدن حمل می کنند و برای حفظ سلامتی بسیار مهم هستند.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (MCV)

MCV اندازه متوسط گلبول های قرمز خون است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، MCV  ممکن است کمی بالاتر از حد طبیعی باشد به دلیل وجود گلبول های قرمز کوچکتر و غیر طبیعی. این را می توان در آزمایش خون به عنوان افزایش MCV مشاهده کرد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (MCH)

MCH اندازه گیری مقدار متوسط هموگلوبین در یک گلبول قرمز است. افراد مبتلا به تالاسمی مینور ممکن است به دلیل وجود گلبول های قرمز کوچکتر و غیرطبیعی با غلظت بالاتر هموگلوبین، MCH  کمی بالاتر داشته باشند.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (MCHC)

MCHC اندازه گیری غلظت هموگلوبین در گلبول های قرمز خون است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، MCHC ممکن است کمی پایین‌تر از حد طبیعی باشد به دلیل وجود گلبول‌های قرمز کوچکتر و غیرطبیعی با غلظت کمتر هموگلوبین.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، سطح آهن

تالاسمی می تواند باعث افزایش تقاضا برای آهن در بدن شود که منجر به کاهش سطح آهن یا کمبود آهن شود. این را می توان از طریق آزمایش خون تشخیص داد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، فریتین

فریتین پروتئینی است که آهن را در بدن ذخیره می کند. سطوح پایین فریتین می تواند نشان دهنده کمبود آهن باشد که ممکن است در افراد مبتلا به تالاسمی مینور به دلیل افزایش تقاضا برای آهن دیده شود. سطح فریتین را می توان از طریق آزمایش خون اندازه گیری کرد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، شمارش رتیکولوسیت

رتیکولوسیت نوعی گلبول قرمز نابالغ است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، مغز استخوان ممکن است در تلاش برای جبران گلبول های قرمز غیرطبیعی، تعداد رتیکولوسیت های بیشتری تولید کند. این را می توان از طریق آزمایش خون تشخیص داد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (TIBC)

TIBC اندازه گیری ظرفیت پروتئین های خون برای اتصال به آهن است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، به دلیل افزایش تولید این پروتئین ها در پاسخ به سطوح پایین آهن، TIBC ممکن است بالاتر از حد طبیعی باشد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، اشباع ترانسفرین

ترانسفرین پروتئینی است که آهن را در خون حمل می کند. اشباع ترانسفرین اندازه گیری مقدار ترانسفرینی است که آهن را حمل می کند. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، اشباع ترانسفرین ممکن است به دلیل سطوح پایین آهن کمتر از حد طبیعی باشد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (RDW)

RDW اندازه گیری تغییر اندازه گلبول های قرمز است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، RDW ممکن است به دلیل وجود گلبول های قرمز طبیعی و غیرطبیعی با اندازه های مختلف، بالاتر از حد طبیعی باشد. این را می توان از طریق آزمایش خون تشخیص داد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، سطح فولات

فولات، همچنین به عنوان ویتامین B9 شناخته می شود، برای تولید گلبول های قرمز مهم است. افراد مبتلا به تالاسمی مینور ممکن است به دلیل افزایش تقاضا برای تولید گلبول های قرمز خون و افزایش مصرف فولات، سطح فولات پایینی داشته باشند. سطح فولات را می توان از طریق آزمایش خون اندازه گیری کرد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، سطح ویتامین B12

ویتامین B12 همچنین برای تولید گلبول های قرمز مهم است. افراد مبتلا به تالاسمی مینور ممکن است به دلیل افزایش تقاضا برای تولید گلبول های قرمز خون و افزایش استفاده از ویتامین B12 سطح ویتامین B12 پایینی داشته باشند. سطح ویتامین B12 را می توان از طریق آزمایش خون اندازه گیری کرد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، شمارش گلبول های سفید

تالاسمی مینور ممکن است باعث افزایش کمی تعداد گلبول های سفید شود که به عنوان لکوسیتوز نیز شناخته می شود. گلبول های سفید بخشی از سیستم ایمنی بدن هستند و به مبارزه با عفونت ها کمک می کنند.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، تعداد پلاکت ها

تالاسمی مینور ممکن است باعث افزایش کمی تعداد پلاکت ها شود که به عنوان ترومبوسیتوز نیز شناخته می شود. پلاکت ها ذرات کوچک و سلول مانندی در خون هستند که به لخته شدن خون کمک می کنند. افزایش تعداد پلاکت ها می تواند خطر لخته شدن خون را افزایش دهد.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (LDH)

LDH آنزیمی است که در بسیاری از بافت های بدن از جمله گلبول های قرمز یافت می شود. افزایش سطح LDH ممکن است در افراد مبتلا به تالاسمی مینور به دلیل وجود گلبول های قرمز غیر طبیعی که راحت تر تجزیه می شوند، دیده شود.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (ALP)

ALP آنزیمی است که در بسیاری از بافت های بدن از جمله کبد و استخوان یافت می شود. افزایش سطح ALP ممکن است در افراد مبتلا به تالاسمی مینور به دلیل افزایش تقاضا برای تولید گلبول قرمز مشاهده شود که می تواند باعث فعال شدن بیش از حد مغز استخوان شود.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (AST)

AST آنزیمی است که در بسیاری از بافت های بدن از جمله کبد و قلب یافت می شود. افزایش سطح AST ممکن است در افراد مبتلا به تالاسمی مینور به دلیل وجود گلبول‌های قرمز غیرطبیعی که راحت‌تر تجزیه می‌شوند و AST را وارد جریان خون می‌کنند، دیده شود.

علائم تالاسمی مینور در آزمایش خون، (ALT)

ALT آنزیمی است که در کبد یافت می شود. افزایش سطح ALT ممکن است در افراد مبتلا به تالاسمی مینور به دلیل وجود گلبول‌های قرمز غیرطبیعی که راحت‌تر تجزیه می‌شوند و ALT را وارد جریان خون می‌کنند، دیده شود.

Mcv و mch در تالاسمی مینور چه اعدادی هستند؟

محدوده نرمال برای میانگین حجم جسمی (MCV) معمولاً بین 80 تا 100 فمتولیتر (fL) است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، MCV ممکن است کمی بالاتر از حد طبیعی باشد، معمولاً بین 100 تا 110 fL.

محدوده طبیعی میانگین هموگلوبین گلبولی (MCH) معمولاً بین 27 تا 33 پیکوگرم (pg) است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، MCH ممکن است کمی بالاتر از حد طبیعی باشد، معمولاً بین 33 تا 36 pg.

توجه به این نکته مهم است که محدوده طبیعی MCV و MCH ممکن است بسته به آزمایشگاه و روش مورد استفاده برای انجام آزمایش کمی متفاوت باشد. همچنین توجه به این نکته مهم است که این مقادیر فقط تخمین های تقریبی هستند و نباید برای تشخیص یا مدیریت تالاسمی مینور استفاده شوند. برای تشخیص دقیق و برنامه درمانی باید با یک پزشک متخصص مشورت شود.

سطح هموگلوبین a2 در تالاسمی مینور

هموگلوبین A2 (HbA2) نوعی هموگلوبین است که به مقدار کم در خون وجود دارد. به طور معمول به عنوان درصدی از هموگلوبین کل اندازه گیری می شود. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، سطح HbA2 ممکن است کمی در مقایسه با افراد بدون تالاسمی افزایش یابد.

محدوده طبیعی HbA2 معمولاً بین 2 تا 3 درصد است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، سطح HbA2 ممکن است کمی بالاتر باشد، معمولاً بین 3 تا 4 درصد.

سطح هموگلوبین f در تالاسمی مینور

هموگلوبین F (HbF) نوعی هموگلوبین است که معمولاً به مقدار کم در خون نوزادان و کودکان خردسال وجود دارد. معمولاً با افزایش سن فرد با انواع دیگر هموگلوبین جایگزین می شود. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، سطح HbF ممکن است کمی در مقایسه با افراد بدون تالاسمی افزایش یابد.

محدوده طبیعی HbF معمولاً بین 0 تا 2 درصد است. در افراد مبتلا به تالاسمی مینور، سطح HbF ممکن است کمی بالاتر باشد، معمولاً بین 2 تا 4 درصد.

فرمول محاسبه تالاسمی مینور

هیچ فرمول مشخصی برای تشخیص تالاسمی مینور وجود ندارد. تشخیص تالاسمی مینور معمولاً بر اساس ترکیبی از یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی است، از جمله:

معاینه فیزیکی

یک متخصص مراقبت های بهداشتی ممکن است بیمار را از نظر علائم و نشانه های کم خونی مانند رنگ پریدگی پوست، خستگی و تنگی نفس معاینه کند.

سابقه خانوادگی

سابقه خانوادگی تالاسمی ممکن است احتمال تالاسمی مینور را نشان دهد.

آزمایش خون

شمارش کامل خون (CBC) و سایر آزمایش‌های خون می‌تواند با شناسایی سطوح غیرطبیعی هموگلوبین و گلبول‌های قرمز خون، و همچنین سایر نشانگرهای کم خونی، به تشخیص تالاسمی مینور کمک کند.

آزمایش ژنتیکی

آزمایش ژنتیکی می‌تواند تشخیص تالاسمی مینور را با شناسایی جهش(های) خاص مسئول این بیماری، تایید کند.

نکته: در پایان این مقاله بازهم تکرار میگردد که موارد گفته شده نبایستی جایگزین مشورت با یک پزشک متخصص گردد.

نمایش بیشتر

مقالات مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن

ویزیت رایگان

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید